Historik

 

Revelj på Fristads Hed
Revelj på Fristads Hed

Under mer än 100 år, 1797 - 1914, hade Kungliga Älvsborgs Regemente sin övningsplats på Fristads Hed, 14 km norr om Borås. Här övades de indelta soldaterna, beväringarna och i slutskedet de värnpliktiga i krigiska värv. Kring och på heden samlades ofta bygdens folk till arbete och fest. Dit kom "beväringstöser" och "knektamoror" på lördagskvällarna. "Krite-Petter", "Pilemack" och andra original flockades kring positivhalare och upptågsmakare. Knallar av olika slag gjorde goda och kanske mindre goda affärer i stånd och "futtar".

I det intensiva livet på Heden hade musiken sin givna och mycket betydelsefulla plats. Revelj och tapto klingade över nejden vid sina respektive bestämda tidpunkter, mannarna marscherade till musik och ackkompanjerades vid korum. Under söndagseftermiddagarna konserterade musikkåren utanför sin fina musikpaviljong, och vid festerna på Heden underhöll den och spelade upp till dans på dansbanan till soldaternas, besökarnas och den bofasta befolkningens stora glädje.

-Midsommar var ju den verkligt stora högtiden på Heden... Väldigt skojigt var det... för att inte tala om regementsmusiken... De spelade till både marsch och dans. På sommarkvällarna spelade de... Vi kunde sitta hemma och lyssna, 600 - 700 meter från Heden, när det var full konsert under fina sommarkvällar... Ja, det var vackert, berättar gamle Sven Svensson, infödd Fristadsbo, korpral på Heden och under många år vaktmästare på Fristads Folkhögskola som efterträdde regementet 1922.

Musikkåren vid I 15, med rötter i 1600 - talet, har varit av olika format vid skilda tider. I detta sammanhang är det särskilt ett foto från 1863 som är intressant. Det visar en mässingsextett plus en trumslagare och en anförare. Det är denna sextett som är förebilden för, och som ger inspiration till Frista' He' Sextetten.

Frista' He' Sextetten , en fanjunkare, fyra sergeanter och två korpraler, uppträder i mörkblå svenska infanteriuniformer modell 1860/72, rekonstruerade efter förebilderna. Bakom de prydliga notställen med Kungliga Älvsborgs Regementes fanbild i gult och svart - med anor från 1600 - talet - trakterar musikanterna gamla autentiska instrument försedda med cylinderventiler. Gruppens sammansättning; Esskornett, B-kornett, Althorn, Tenorbasun, Tenorhorn, Tuba och Trummor. Nu som då räknas endast melodiinstrumenten, ej trumslagaren, varför en sextett kan bestå av sju personer! Frista' He' Sextetten tror sig uppfylla villkoren, när detta skrivs, som överste Wollfardts på 1700 - talet ställde på sina janitscharmusiker: "... unga, vackra och i musik väl övade karlar"!

Ensemblens ringa storlek och sammansättning möjliggör framträdanden med kort varsel, på liten yta och med en bred repertoar. Frista' He' Sextetten vill spela till vardags och till fest, såväl parad- och underhållning- som ceremoni och stämningsmusik.