Inspelningar

Frista' He' Sextetten har gjort ett antal inspelningar sedan starten 1980.
1982 gjorde vi den här inspelningen med vår sångerska Elin Johansson. Vid inspelningstillfället var hon 84 år. Elin hade uppträtt, för manskapet på Fristads hed, som ung flicka innan reg:tet flyttade till Borås 1914. Hur autentiskt kan det bli!

Lyssna på Salängsvisan från skivan:

EP-skiva framsidaEP-skiva baksida

På skivans baksida står att läsa:

Flickan från Frista' he

I över 60 år har hon sjungit sina bejublade visor - Flickan från Frista' he, Elin Johansson. Efter otaliga premiärer är hon nu "vid mogen ålder" (84 år) redo för sin grammofondebut.

Elin Johansson är född på gamla Brodal i Borås 1898. Som ung flicka kom hon via Godtemplarna på Lugnet i kontakt med revylivet. Hon deltog flitigt i Boråsrevyerna på det glada 20-talet. Succevisan var naturtigtvis Flickan från Frista' he - och så fick hon heta i fortsättningen.

Elin Johansson har alltid haft ett sprittande humör. Hennes förmåga att texta och artikulera sin sång - därtill på gammaldags boråsmål- är beundransvärd.

Efter TV-debuten i "Nygammalt" våren 1982 önskades en grammofonskiva med henne i "Ring så spelar vi". Men någon sådan skiva fanns inte. Jan Rydbäck i Musik i Fristad fick då idén till denna inspelning. Mässingsextetten spelar på autentiska instrument väl så gamla som Frista' -flickan själv. På så sätt är den grammofonskiva som här presenteras ett minne från den gamla regementstiden i Fristad men också ett minne från revyernas glada Borås.

SID. A
Södermanlands reg. marsch
Flickan från "Frista' He"
SID. B
Wien Blelbt Wien
Salängsvisan

Arr: Kjell Lundberg Foto: Leif Jonsson
Text: Sven-Evert Gustafsson
Skivan inspelad den 28 september 1982 i Borås av Glenn Music Production.

Medlemmar i sextetten:
Esskornett Lennart Johansson
B-kornett  Anders Persson
Althorn   Jan Rydbäck
Tenor I    Peter Lindström
Tenor II   Viljo Radeberg
Tuba     Morgan Myrling
Trummor  Per Stappe

Skiljelinje

Den här kassetten gjorde vi till vår tredje USA-turné -91. Jan Hjalmarsson är en mycket uppskattad sångare musiker och revyartist och uppträder med sextetten när tillfälle ges. Här var han med på en tre-veckors turné i USA från kust till kust.
Inspelningen gjordes på Radio Sjuhärad med tekniker Glenn Fahlmann. Inspelningsledare var "inspelningsoraklet" Bengt Nyquist.

 

Lyssna på Skärgårdsflirt:

Skiljelinje

Älvsborgarens regementsmusik under fyra sekler

1998 gjorde Älvsborgs regemente den här CD-skivan (den andra, den första innehåller musik av Albert Löfgren och är inspelad av Marinens Musikkår) som ett led i en större dokumentation om regementet. Avsikten var bl. a. att tillföra bokprojektet "Älvsborgs regementes historia" en klingande del i en multimediamiljö. 5 hemvärnskårer medverkar Göteborg, Borås, Alingsås, Bengtsfors och Vänersborg och Frista' He' Sextetten.

Vi medverkar med "Beväringsvisa från Fristads hed" som är en traditionell visa, med text, från ca 1890. Egon Kärrman har arrangerat för mässingssextett, slagverk och sång. David Norén står för sången.

Lyssna på Beväringsvisa:

 

I CD-häftet finns alla verser nedtecknade. Tre verser används på inspelningen. På samma uppslag finns även en bild på musikkåren utanför musikpaviljongen på Fristads hed 1911. Musikdirektör var Victor Brandt.