Uniformer

 

Autentiska

Käppi 1860Uniformen vi låtit tillverka är en svensk infanteriuniform modell 1860/72. Förebilden kom från den franska jägaruniformen från samma tid. Vapenrocken var mörkblå och byxan grå-blåmelerad på vintern och vit på sommaren. 1872 ändrades färgen på byxan till samma blå som vapenrocken. Till uniformen hörde en huvudbonad, Käppi modell 1858. Den är tung, hård och hög, vilket kan förklara att en ny huvudbonad kom redan efter 7 år. Mössan vi använder är infanteriets modell 1865, som inspirerats från amerikansk modell. Till uniformen hörde sabel och vita eller gula handskar även till vardags för officerare och underofficerare. Korpraler och manskap hade faskinkniv eller huggare. Vid högtidliga tillfällen användes paradplåt i mössan och paradskärp runt livet, s.k. liten parad. Vid stor parad försågs mössan även med pompong och plym.

Unika

När vi började diskutera om uniformer fanns tre modeller på förslag, m 1845, m 1860/72 och m 1886. Av flera skäl föll valet på m 1860/72. M 1886 är den modell man idag kallar ”modell Ä”. Den är inte speciellt ovanlig — det finns många exemplar bevarade och den tillverkades med sista modellår 1931. Den är framtagen med m 1845 som grund vilket gör att även denna modell förefaller mindre intressant. M 1860/72 är till skillnad från de andra två exemplaren (som är enkelknäppta) dubbelknäppt. Den finns kanske endast bevarad i två exemplar , vad som idag är känt, en sergeantsvapenrock på Kungl. Armémuseum i Stockholm (som vi rekvirerat för ingående konstruktionsstudier) och en manskapsvapenrock med vit linnebyxa på I 15:s museum i Borås.

Vad gäller det musikaliska perspektivet så började epoken mässingsensembler på Fristads hed just runt 1860.

Av de blå-gråmelerade byxorna finns tyvärr inget exemplar bevarat vilket gör att färg och utformning är ganska svårbestämd. Det finns emellertid ett exemplar bevarat på Nationalmuseum i Paris, vilket torde vara en realistisk förlaga.

Sammansättning

Vi har valt gradbeteckningar med tanke på att få en varierad uniformsflora men ändå helt möjlig enligt samtida förteckningar på personal vid mötena. Sammansättningen är:

Fanjunkare

Fanjunkare

Sergeant

Sergeant

Korpral

Korpral

1 st fanjunkare (officersuniform utan gradbeteckningar, kan lätt göras om till valfri officersgrad) 4 st sergeanter (underofficersuniform) 2 st korpraler (distinktionskorpral, manskapsuniform med beteckning) Med tanke på ålder, visdom och kunnighet kunde kanske en sextettsammansättning se ut på detta sätt. Förmodligen bestod den av 1 fanjunkare, kanske 1 sergeant och resten beväringar.

Attiraljer

Mössa 1865 med plåt, pompong och
plym, epåletter och handskar för fanjunkare

Bilden på Käppi är fotograferad av Agneta Palmehorn