Källmaterial

Allt material på den här webbplatsen såsom :

  • text
  • bilder
  • logotyper, symboler
  • ljudfiler
  • filmfiler

är skapat av eller för Frista' He' Sextetten.

Undantag

På sidan Beskrivning och Instrument finns text som är hämtad ur Bildning och Nöje av Greger Andersson.

Bildning och nöje

Texten på sidan om Älvsborgarens regementsmusik är författad av Åke Edenstrand och ingår i CD-skivan Älvsborgarens regementsmusik under fyra sekler.

På sidan Beskrivning och Instrument finns en bild som är fotograferad av Agneta Palmehorn.

Käppi 1858

På sidan Information finns den här logotypen som tillhör Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar.

RSMF

På sidan Instrument finns en artikel av Staffan A. Svensson om "Svenska grepp" och en länk till en artikel av Ann-Marie Nilsson.